Menü

Tercme Brolar?

6 Ekim 2016 - Genel

tercumeDil bilmek elbette ki gzel bir ?eydir. Dil bilmek hem beyinsel geli?im iin hem de kltrel geli?im iin olduka yararl? bir durumdur. Ancak o?umuzun ya maddi durumu olmad??? iin ya da vakti olmad??? iin dil ?renmeye ok vakti olmamaktad?r.

Peki Ne Yapmak Gerekir?

?yle bir rnek vermek istiyorum. Bir ?irketiniz var ya da bir bronuz var. Oraya yerli ya da yabanc? birok m?teri gelmektedir. Bu nedenle yabanc? bir dil bilmedi?iniz de yabanc? ki?iler ile ileti?iminiz hem gle?ecek hem de yabanc? ki?iler sizlerle anla?amad?klar? iin sizler ile i? yapmaktan vazgeebilirler. Byle zamanlar da imdad?n?za tercme brosu yeti?mektedir.

Bu Brolar Ne ?? Yapmaktad?r?

Eliniz de okuman?z ve cevap yazman?z gereken bir belge oldu?unda ve siz bu belgeyi evirecek nitelikte yabanc? dil bilmiyorsan?z yapman?z gereken ?ey olduka basittir. evrilmesini istedi?iniz belgenin foto?raf?n? ya da fotokopisini Cem tercme bromuza ister whatsapp yolu ister normal sms yolu ile gndereceksiniz. Bizler de gndermi? oldu?unuz belgeleri inceleyecek ve sizlere belirli bir fiyat belirtece?iz. Sizler de o cret iin anla?mak istedi?iniz de bizler dil uzmanlar?m?za belgelerinizi tercme ettirece?iz sizler de verece?imiz hesap numaralar?m?za belirlenen cretleri yat?racaks?n?z. Daha sonra tercme bitti?inde sizlere belgenizi evrilmi? hali ile teslim edece?iz.

Gvenebilir Miyim?

Firmam?za sonuna kadar gvenebilirsiniz. Nedenini ?yle a?klayay?m. En ba?ta en az 10 y?ll?k tecrbeli dil uzmanc?lar?m?z ile evrilen belgeleriniz profesyonel yeminli, federasyon taraf?ndan onayl?, kaliteli ve sizlere belirtilen anla??lan zaman da teslim edecek ?ekilde haz?rlan?r. Ayr?ca bylesine kaliteli olan hizmetimiz iin de sizlerden yle yksek rakamlar talep etmiyoruz. Btenizi sarsmayacak derece de uygun fiyatlar talep etmekteyiz. Bizler iin nemli olan i?imizi iyi ve kaliteli ?ekilde yaparak m?teri memnuniyetini sa?lamakt?r.

Nas?l Ula?abilirsiniz?

eviri brosuna ula?man?z iin yapman?z gereken ?ey olduka basittir. Firmam?za ait olan internet sitemize girerek orada incelemeler de bulunabilir, ileti?im numaralar?m?zdan bizlere mail, sms atabilir ya da arayarak ula??p kafan?za tak?lan sorulara yan?tlar bulup kesin fiyat belirlemeleri yapabilirsiniz.